Vesterby Motionsklub er en motionsklub for Torstorps beboere over 15 år. Klubben er beliggende på Vesterby Torv 5 st. tv, og har åbent fra kl. 5 til 23 alle årets dage. (Døren lukker for indgang kl. 22:15). Klubben rummer et bredt sortiment af motionsudstyr, herunder diverse styrketræningsmaskiner og vægte samt ellipsemaskine, løbebånd og motionscykel. Vesterby Motionsklub er drevet af en frivillig bestyrelse samt en række frivillige klubassistenter. Dette gør, at klubben kan holde kontingentet pr. medlem på kun 120,- kr. pr. måned.

Sidste nyt:

Så er der endelig godt nyt.

En række medlemmer har tilmeldt sig som Coronapas kontrollanter og vi kan derfor åbne tirsdag d. 1. juni kl. 5.00.

Eneste mulighed for at kunne få lov til at få adgang til motionsklubben er via et gyldigt Coronapas.

Det kan enten være et Coronapas med en “NEGATIV” maks 72 timer gammel test (tælles fra testtidspunktet), eller gyldigt Coronapas med “IMMUNITET” eller “VACCCINATION”.

Klubben accepterer ingen undtagelse/fritagelser/undskyldninger fra ovenstående procedure.

Der vil være stikprøve kontrol af alle fremmødte medlemmer i motionsklubbens lokaler op til 2 gange dagligt af vores udpegede kontrollanter, som man vil kunne genkende fra ophængt billede i klubben. Alle skal vise gyldigt Coronapas på forlangende.

Har man ikke gyldigt Coronapas eller ikke efterlever disse foranstaltninger vil man blive bedt om at forlade motionsklubbens lokaler, hvorefter medlemskabet vil blive sat i bero og medlemmet derved ikke vil få adgang til motionsklubbens lokaler.

Vi anmoder alle fremmødte medlemmer i motionsklubbens lokaler at respektere, efterleve og støtte op om disse foranstaltninger.

Husk at der stadig kun må være max 8 personer i klubben ad gang. Hold afstand og sprit af.

Medlemmer, der ikke ønsker at træne under disse forudsætninger, kan skrive til bestyrelsen og blive bedt om at blive sat i bero indtil Coronapas ikke længere er nødvendigt eller situationen på anden vis ændrer sig.

  • Maks 8 personer i lokalerne ad gangen (pr 26/10-2020)

Se hjemmeside før fremmøde http://vbmotion.dk  

  • Alle maskiner, greb og vægte skal sprittes af efter brug
  • Der skal være en ledig maskine imellem hver person der træner, og så vidt det er muligt 2 meter
  • Respekter at nogle medlemmer ønsker mere plads omkring sig ved træning
  • Overholdes ovenstående ikke vil det kunne fører til bortvisning
  • Foreningen sørger for øget rengøring og aftørring af berøringsoverflader
  • Ophold og træning foregår på eget ansvar
Her kan du følge med I hvor mange medlemmer der er i klubben, så du kan vælge et tidspunkt hvor der ikke er så mange.

På denne side kan du se hvordan fordelingen er i løbet af ugen.
Klik her.

Generalforsamling onsdag 16 juni kl 19.00

1. valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning:
Formandsberetning Vesterbymotionsklub [2020 – 2021 maj]
Perioden fra januar 2020 til maj 2021 har været præget af ”Corona-krisen”. Corona- krisen har resulteret i flere tvungne nedlukningsperioder af Vesterbymotionsklub, hvor det ikke har været muligt for medlemmerne at benytte klubbens motionsfaciliteter.
Første nedlukningsperiode blev gennemtvunget af regeringen i marts 2020 og strakte sig frem til genåbningen af klubben d. 10. juni 2020. I nedlukningsperioden vedtog bestyrelsen yderligere indkøb af sprit samt ekstra sprayflasker, som ved en mulig genåbning kunne anvendes til rengøring af maskiner, før og efter brug samt til afspritning af hænder. Under nedlukningsperioden besluttede bestyrelsen at undlade at opkræve kontingent fra medlemmerne.
Genåbningsperioden strakte sig fra d 10. juni 2020 til 9. december 2020. I denne periode var det igen muligt for klubbens medlemmer at benytte klubbens motionsfaciliteter, dog indskærpet af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
I perioden besluttede bestyrelsen at anvende eksta midler på rengøring af klubbens lokaler og faciliteter. Derudover udarbejdede klubbens kasserer en IT-løsning på foreningens hjemmeside, hvorfra medlemmer kunne se medlemsfremmøde i klubben i et givet tidsinterval via følgende internetsti: http://vesterbymotionsklub.dk/fremmoede-oversigt/.
En mindre investering blev foretag til indkøb af en knagerække til at hænge håndholdt udstyr på, da det ofte lå på gulvet foran kabelstativet.
Anden nedlukningsperiode blev gennemtvunget af regeringen fra 9. december 2020 til 6. maj 2021, dog forlænget af bestyrelsen grundet manglende mulighed for kontrol af medlemmernes coronapas. Det er forsat usikkert, hvornår klubben præcist kan genåbne. Primo juni forventes.
I nedlukningsperioden har bestyrelsen besluttet at indkøbe berøringsfrie vandhaner i omklædningen og på toilet. Armaturet er blevet indkøbt, fordi forbedring af hygiejneforholdene for klubbens medlemmer har været øverst på bestyrelsens prioritetsliste under Corona-krisen.
I denne nedlukningsperiode blev der heller ikke opkrævet kontingenter fra medlemmerne.
Den 16.05.2021 blev bestyrelsesmøde afholdt. Formand Marcus Kirkegaard meldte sin fratræden til Vesterbymotionsklubs bestyrelse efter at været en del af bestyrelsen siden 14. maj 2019.
Opsamling:
Grundet den manglende kontigentopkrævning og træningsmulighed for klubben medlemmer i nedlukningsperioderne, har klubben haft færre indtægter og haft et aftagende medlemstal. De faste udgifter som husleje er blevet dækket med klubbens bankbeholdning.
Med venlig hilsen
Marcus Kirkegaard — Forhenværende formand vesterbymotionsklub

3. Regnskabs godkendelse
4. Budgettet og uændret kontingent på kr. 120, –
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Marcus er stoppet og dermed er der ledig plads i bestyrelsen
6. Valg af Suppleant
7. Valg af revisor
8. Indkommende forslag
9. Eventuelt

Bestyrelsen

7/12-2020

Nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne betyder at Vesterby Motionsklub holder lukket fra onsdag 9/12 2020 kl 5.00 og indtil andet oplyses.
Kontingent opkrævningen sættes i bero indtil vi kan genåbne en gang i det nye år.
Bestyrelsen

Vi er nu også at finde på Facebook. Klik her.

_________________________________________

2018

Så her vi fået malet træningslokalet.

 

Vores privatlivspolitik (GPDR) kan læses her.

Det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Se her: http://vesterbymotionsklub.dk/indmeldelse/

Adgang til klubben sker nu via fødselsdag og kode, efterfulgt af #. (Cpr nummer hvor de sidste 4 cifre er skiftet ud med din kode)

Der sidder nærmere beskrivelse på døren til klubben.

Se artikel fra Tåstrup Avis om vores klub her.

TaastrupAvis17-03-2015