Vesterby Motionsklub er en motionsklub for Torstorps beboere over 15 år. Klubben er beliggende på Vesterby Torv 5 st. tv, og har åbent fra kl. 5 til 23 alle årets dage. Klubben rummer et bredt sortiment af motionsudstyr, herunder diverse styrketræningsmaskiner og vægte samt ellipsemaskine, løbebånd og motionscykel. Vesterby Motionsklub er drevet af en frivillig bestyrelse samt en række frivillige klubassistenter. Dette gør, at klubben kan holde kontingentet pr. medlem nede på 120,- kr. pr. måned.

Sidst nyt:

Maj 2018

Lukkedage i juni.

Vi ønsker at få opfrisket vores lokaler med en gang maling,  hvorfor vi desværre må holde lukket fra mandag d. 18/6 kl. 21.00 til onsdag 20/6 kl. 18.00

Det vil derfor ikke være muligt at træne i klubben i det tidsrum, da alle maskiner er samlet i midten af lokalet for at lette arbejdet for maleren.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Vesterby Motionsklub.

Mandag d. 4 juni kl. 20.00 i omklædningen/køkkenet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Vedtægtsændrings forslag (2. afstemning for endelig vedtagelse)
  3. Evt.

Til punkt 2.

Vedtægterne ønskes tilrettet så de lever op til vores lejekontrakt med TAB Vesterby:

Nuværende:

§ 3 Medlemmer

Beboere, der er fyldt 15 år og som har bopæl i Torstorp, kan blive medlemmer af foreningen. Optagelse sker ved udfyldelse af skriftlig indmeldelsesblanket og overgivelse heraf til et bestyrelsesmedlem eller en klubassistent, samt betaling af det vedtagne kontingent.

Personer, der efter indmeldelsestidspunktet fraflytter Torstorp, kan forblive som eksterne medlemmer. Et afbrudt eksternt medlemskab kan ikke genoptages.

Ønskes rettet til:

§ 3 Medlemmer

Beboere, der er fyldt 15 år og som har bopæl i Torstorp, kan blive medlemmer af foreningen. Optagelse sker ved udfyldelse af skriftlig indmeldelsesblanket og overgivelse heraf til et bestyrelsesmedlem eller en klubassistent, samt betaling af det vedtagne kontingent.

Medlemskabet af motionsklubben ophører ved fraflytning fra Torstorp.

Vores privatlivspolitik (GPDR) kan læses her.

April 2018

Referat af generalforsamling 2018 og regnskab kan ses her: http://vesterbymotionsklub.dk/referater/

Vi har købt et par nye maskiner

 

Juni 2017

Ny åbningstid alle dage fra kl 5.00 til 23.00

 

 

 

Det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Se her: http://vesterbymotionsklub.dk/indmeldelse/

Adgang til klubben sker nu via fødselsdag og kode, efterfulgt af #. (Cpr nummer hvor de sidste 4 cifre er skiftet ud med din kode)

Der sidder nærmere beskrivelse på døren til klubben.

Se artikel fra Tåstrup Avis om vores klub her.

TaastrupAvis17-03-2015