Vesterby Motionsklub er en motionsklub for Torstorps beboere over 15 år. Klubben er beliggende på Vesterby Torv 5 st. tv, og har åbent fra kl. 5 til 23 alle årets dage. Klubben rummer et bredt sortiment af motionsudstyr, herunder diverse styrketræningsmaskiner og vægte samt ellipsemaskine, løbebånd og motionscykel. Vesterby Motionsklub er drevet af en frivillig bestyrelse samt en række frivillige klubassistenter. Dette gør, at klubben kan holde kontingentet pr medlem nede på 120,- kr. pr måned.

Sidst nyt:

Marts 2018

Generalforsamling afholdes torsdag d. 12 april kl 19.30 i foreningslokalet ved siden af Motionsklubben.

Dagsorden:

• Valg af dirigent og referent.
• Bestyrelsens beretning ved formanden.
• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
• Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent.
• Valg af de bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter (Lars Suhr og Peter Bertelsen er på valg. Bernd Pfaffe er ikke på valg.)
• Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller genvalg af Michael Frandsen)
• Indkommende forslag.
• Eventuelt.

Juni 2017

Ny åbningstid alle dage fra kl 5.00 til 23.00

Forår 2017

Et par nye maskiner er ankommet.

img_1796   

2016

Så er der kommet et par nye maskiner.

img_1797 img_1796

Klik på billederne for at se dem lidt større.

IMG_0416 IMG_0414 vbm01

 

Det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Se her: http://vesterbymotionsklub.dk/indmeldelse/

Adgang til klubben sker nu via fødselsdag og kode, efterfulgt af #. (Cpr nummer hvor de sidste 4 cifre er skiftet ud med din kode)

Der sidder nærmere beskrivelse på døren til klubben.

 

 

Se artikel fra Tåstrup Avis om vores klub her.

TaastrupAvis17-03-2015