Vesterby Motionsklub er en motionsklub for Torstorps beboere over 15 år. Klubben er beliggende på Vesterby Torv 5 st. tv, og har åbent fra kl. 5 til 22 alle årets dage. Klubben rummer et bredt sortiment af motionsudstyr, herunder diverse styrketræningsmaskiner og vægte samt ellipsemaskine, løbebånd og motionscykler. Vesterby Motionsklub er drevet af en frivillig bestyrelse samt en række frivillige klubassistenter. Dette gør, at klubben kan holde kontingentet pr medlem nede på 120,- kr. pr måned.

Sidst nyt:

Februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d.16/3-2017 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i lokalet i stuen til venstre i den storetrappe opgang ved indgangen til TAB Vesterbys lokaler.

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før tidspunktet for generalforsamlingen. Kan sendes til info@vbmotion.dk

Dagsorden
• Valg af dirigent og referent.
• Bestyrelsens beretning ved formanden.
• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
• Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent på kl. 120 pr. måned.
• Valg af de bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, hvis valgperiode er ved at udløbe, jf. § 8.
Bernd er på valg til bestyrelsen. Dennis er på valg til suppleant. Bestyrelsen anbefaler uændret antal bestyrelsesmedlemmer på 3+suppleant.
• Valg af revisor – Bestyrelsen anbefaler genvalg af Michael Frandsen
• Indkommende forslag.
• Eventuelt.

__________________________

Ny åbningstid alle dage fra kl 5.00 til 22.00

December 2016

Så er der kommet et par nye maskiner.

img_1797 img_1796

Januar 2016

Så har vi fået nye maskiner.

Klik på billederne for at se dem lidt større.

IMG_0416 IMG_0414 vbm01

 

Det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Se her: http://vesterbymotionsklub.dk/indmeldelse/

Adgang til klubben sker nu via fødselsdag og kode, efterfulgt af #. (Cpr nummer hvor de sidste 4 cifre er skiftet ud med din kode)

Der sidder nærmere beskrivelse på døren til klubben.

 

 

Se artikel fra Tåstrup Avis om vores klub her.

TaastrupAvis17-03-2015